.

Nergis Ertürk Anlatıyor: “Suat Derviş’in Yazarlık Dersi”

Nergis Ertürk, Suat Derviş’in henüz Türkçeye çevrilmemiş, otobiyografik bir kurgu olan Aşk Romanları kitabı üzerinde duruyor. Aşk Romanları, sadece otobiyografik öğelerden oluşmuyor. Polis ve edebiyat arasındaki ilişkinin dolaşıklaştığı 1940’lı yıllara da ışık tutuyor. Ertürk, romanın Suat Derviş’in isyanını ve direncini gösterdiğini, romanın sonundaki öz gönderimle kendisini edebî bir temsil olarak tasdik ederken yansıttığı sosyal gerçekliğin doğruluğunu da kuvvetlendirdiği söylüyor. Ayrıca “meta anlatı aracılığıyla okura yazarlık dersi vererek yazma tekniğini gizemsizleştirir ve umuma mal eder. Alternatif yeni bir eleştirel kamu kurmayı amaçlar.” diyor.

Dinlemek için:

Nergis Ertürk: Pennsylvania State Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doçent doktordur. 2006 senesinde Columbia Üniversitesi İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden doktorasını aldı. Binghamton Üniversitesi’nde (SUNY) dersler verdi, Columbia Üniversitesi ve Brown Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. PMLA, Modernism/Modernity, boundary 2, New Literary History, Interventions, Middle Eastern Literatures ve Jadaliyya dergilerinde makaleleri yayımlandı. 2013 senesinden beri boundary 2 dergisi yayın kurulunda yer almaktadır. Yazar; modern Türk edebiyatı, kültür ve düşünce tarihi, erken dönem Sovyet edebiyatı ve kültürü ile karşılaştırmalı (post)kolonyalizmler, modernizmler ve yapısöküm üzerine çalışmaktadır. Türkçede Türkiye’de Gramatoloji ve Edebi Modernlik (2018) adlı bir kitabı bulunmaktadır.