.

İnci Enginün: Tanpınar’da yıldızların amansız çarkı

Yaz Sıcağında Bir Esinti: Ahmet Hamdi Tanpınar podcast serisi İnci Enginün ile başlıyor.

İnci Enginün, “adeta bütün zaman anlayışını” yansıtıyor dediği Tanpınar’ın Zaman Kırıntıları’nın “Biz ki boş yere gerilmişiz anladık artık/Yıldızların amansız çarkına” mısralarından yola çıkarak onun poetikasını anlatıyor.

Dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

İnci Enginün: 6 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı (1959). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünde asistan oldu (1963). Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare: Tercüme ve Tesirleri adlı teziyle doktor (1968), Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı teziyle de doçent unvanını kazandı (1974). 1984′te profesör oldu ve aynı yıl yeni kurulan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde göreve başladı. Öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi dekanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 1997’de emekliye ayrıldı. Columbia Üniversitesi (1979- 1980), Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (1982-1984), Erciyes Üniversitesi (1985-1986) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1995-2000) dersler verdi. Türk Dili, Hisar, Türk Kültürü, Millî Kültür, Hareket, Türkiyat Mecmuası, Varlık, Türk Edebiyatı ve Dergâh dergilerinde makale ve denemeleri yayımlandı.