.

Feryal Saygılıgil Anlatıyor: “Hayatla Kurgunun Birbirine Karıştığı Öyküler”

Feryal Saygılıgil, Suat Derviş’in 1930-38 yılları arasında kaleme aldığı, işçi kadınların hak taleplerini anlatan Daktilo Nebahat kitabı üzerinde duruyor. Fabrikalardaki çalışma koşullarını anlattığı Daktilo Nebahat‘te kadınların birbirinin yoluna taş koymadığının, birlikte olmanın vurgulandığının altını çiziyor. Düştükleri zor durumlarda yine bir kadın eliyle gelen iyiliğin söz konusu olduğunu söylüyor. Kitaptaki “Birbirimizi ne kadar çekemezsek çekemeyelim bir zorluk karşısında hemen birleşiriz,” alıntısından yola çıkarak Suat Derviş’in hemcinslerini asla yargılamadığı, onlarla yan yana olduğunu anlatıyor.

Dinlemek için:

Feryal Saygılıgil, Güliz Sağlam’la birlikte “Kafesteki Kuş Gibiydik” (Desa Direnişinde Kadınlar)(2009), “Bölge” (2010) ve “Kadınlar Grevde” (2010) isimli belgeselleri çekti.  Gülebilir miyiz Dersin? (Beyhan Uygun-Aytemiz’le birlikte, İletişim Yayınları 2016), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Dipnot Yayınları, 2016), Kadınlar Hep Vardı (Dipnot Yayınları, 2017), isimli derlemelerin ve Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Feminizm (Nacide Berber’le birlikte, İletişim Yayınları, 2020) cildinin editörlüğünü yaptı.  Kâinatta Bir Nokta: Nüzhet Gökdoğan (Kültür Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Bir Kadın Grevi (Güldünya Yayınları, 2018) isimli kitapları bulunmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerindendir.  Kadın İşçi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.