.

Fatmagül Berktay Anlatıyor: “Kurban Konumunu Reddeden İsyankâr”

Fatmagül Berktay, 16 yaşından beri hayatını kalemiyle kazanan bir yazar olarak Suat Derviş’in, kadınların ezilmişliğine karşı çıkarken kurban konumunu reddetmesini, kadınların özneliğine sahip çıkan bir tavırda olmasını Emine romanı üzerinden anlatıyor.

Dinlemek için:

Fatmagül Berktay, 1980’lerin başında feminist harekete katıldı. O sayede uzun sürmüş olan suskunluğunu bozarak makaleler yayımlamaya, konferanslar vermeye, panellere vb. katılmaya başladı. 1989’da Siyaset Bilimi’nden sonra bir de Kadın Çalışmaları okumaya karar verdi ve İngiltere York Üniversitesi Women’s Studies Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi aldı (Türkiye’nin ilk “diplomalı feministi” olduğu esprisini yapmayı pek seviyor.) Ankara Kadın Dayanışma Derneği’nin, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (Ka-Der) ve İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’nın kuruluşuna katıldı. Bu yıllardaki deneyiminin yazınsal ürünü Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak (Pencere Yayınları, 1991) oldu. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996) kitabı, AB çerçevesinde yürütülen ve her ülkede kadın hareketine en çok etki yapmış 5 kitabın seçildiği “Fragen” projesinin Türkiye listesinde yer aldı. Bu kitap İngilizce’ye de çevrildi (Women and Religion, BlackRose Books, 1998) Ama en çok Tarihin Cinsiyeti (Metis, 2003) kitabının Arapçaya çevrilip Beyrut’ta yayımlanmış olmasına seviniyor (El Huviyye en Nisaiyye ‘abr et Tarih , Dar Kreideh Yayınevi, 2009). Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) kitabından sonra Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt’in Politika Anlayışı (Metis, 2012) ve kendi yaşam deneyimi ile teorik birikimini buluşturan Düşünme Etiği (Metis, 2021) adlı yapıtı yayımlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çeşitli uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil eden Fatmagül Berktay, bir dönem İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürlüğünü ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Siyasal Düşünceler Tarihi“, “Siyaset Teorisi” ve “Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar”; Kadın Çalışmaları Programı’nda ise “Feminist Teoriye Giriş” ve “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini verdi. Dünya Kadın Festivalinin (WOW-Women of the World ) 2021 yılında 10 ülkeden 10 ar kadının seçildiği The Hope Brigade (Ümit Tugayı) sergisinde Türkiye’den 10 lider kadın arasında “Eğitim”alanında lider olarak yer alan Fatmagül Berktay halen politik etik ve politik kötülük üzerinde çalışıyor.