.

Banu Yıldıran Genç Anlatıyor: “Etyemezli Sârâ’nın Önlenemez Yükselişi”

Banu Yıldıran Genç, Suat Derviş’in ilk kez 1947 yılında tefrika olarak yayımlanan “Kendine Tapan Kadın” romanındaki Etyemezli Sârâ karakterini inceliyor; Derviş’in “bir aşk romanı olarak başladığı bu eserini nasıl zamanla bir sınıf romanına çevirdiği” üzerinde duruyor. Suat Derviş’in Sârâ ile hayatı iniş çıkışlarla dolu bir karakter yarattığına dikkat çeken Banu Yıldıran Genç, “onun sınıf atlama mücadelesi boyunca çevresindeki diğer karakterlerle” nasıl bir ilişki kurduğunu irdeliyor. Banu Yıldıran Genç, yazarın her ne kadar “Sârâ’dan ziyade Nazan karakterini ön plana çıkarmaya çalışsa da” Sârâ’nın kişiliğine yüklediği derinlik ve detaylarla onu tam bir “roman karakteri”ne dönüştürdüğünü belirtiyor.

Dinlemek için:

Banu Yıldıran Genç, İstanbul’da doğdu, aynı şehirde yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra başladığı edebiyat öğretmenliğine devam ediyor. Kendini bildi bileli okuyor. Uzun yıllardır çeşitli gazetelere, dergilere ve dijital mecralara kitaplara dair yazılar yazıyor. Son yıllarda okuduğu kitapları kişisel deneyimleriyle harmanlayan denemeler yazmayı tercih ediyor.