.

Adı Geçen Eser (4) – Hande Gür, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural-“Türkiye’de Spiritüel Arayışlar-Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki vb.”

Yıldırım Şentürk ve Saim Buğra Kurban’ın birlikte düzenledikleri “Adı Geçen Eser (a.g.e)” programında, sosyal bilim alanında yapılmış güncel bir çalışma mümkünse yazarın da katılımıyla detaylı biçimde ele alınırken sosyal bilimlerde araştırma yapma pratiklerinin tartışılması hedefleniyor.

Dördüncü bölüm konukları Hande Gür, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural ile “Türkiye’de Spiritüel Arayışlar-Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki vb.” kitabı üzerine konuştuk.

Dinlemek için;

Kurtuluş Cengiz: 1977’de Kayseri’de doğdu. Hacılarlı. Bornova Anadolu Lisesi’nde muhabbet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. İletişim Yayınları’ndan çıkan kitapları: Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesi’nin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği (2013) ve B. Akşit, R. Şentürk ve Ö. Küçükural’la beraber Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri (2012).

Önder Küçükural: Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin
Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri (TÜBA, 2003) ve Türkiye’de Dindarlık (İletişim, 2012) adlı kitapların yazarlarından biridir. Ekolojik akıl yürütme ve karar verme, toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girişimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev aldı. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde çalıştı.

Hande Gür: 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Hande Gür, Konya ve İstanbul’daki Mevleviler üzerine yazdığı, etnografik bir çalışma olan tezi ile yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Ayrıca Almanya’da doğan Türkler, Türkiye’deki İslâmî moda endüstrisi ve Türkiye’de spiritüellik gibi ulusal ve uluslararası pek çok sosyoloji araştırmasında araştırma asistanı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde tamamladığı karma araştırma yöntemlerine odaklanan tezinde de spiritüellik meselesini konu edindi. İlgi alanları din ve spiritüellik sosyolojisi, din antropolojisi, toplumsal cinsiyet ve ilgili konularda kullanılan araştırma yöntemleridir. 2020’de doktora eğitimine Kanada, Alberta Üniversitesi’nde antropoloji alanında devam etti ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yıldırım Şentürk (Prof. Dr.): MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ’den sosyoloji lisans derecesini 1996’da alan Şentürk, daha sonra Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans (1999) ve Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’den de “Küreselleşme Reçetelerinin Gölgesinde Küçük Manhattan’ın Yükselişi” başlıklı doktora tez çalışmasını (2004) tamamladı. Başlıca araştırma ve ilgi alanları kent ve mekan çalışmaları, ulusaşırı çalışmalar, emek, gençlik araştırmaları, alternatif politikalar, sosyoloji teorileri, etnografik ve nitel araştırmalardır. Çeşitli araştırma projelerinde yer alan Şentürk, en son 2018- 2021 tarihleri arasında devam eden Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) başlıklı Horizon 2020 projesinin Türkiye ayağında proje yürütücülüğü yapmıştır.

Saim Buğra Kurban: Lisans derecesini MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam ediyor. MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Kurban, Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) projesine araştırmacı olarak katıldı.