.

Adı Geçen Eser (3) – Cihan Tuğal- “Pasif Devrim-İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi”

Yıldırım Şentürk ve Saim Buğra Kurban’ın birlikte düzenledikleri “Adı Geçen Eser (a.g.e)” programında, sosyal bilim alanında yapılmış güncel bir çalışma mümkünse yazarın da katılımıyla detaylı biçimde ele alınırken sosyal bilimlerde araştırma yapma pratiklerinin tartışılması hedefleniyor.

Üçüncü bölüm konuğu Cihan Tuğal ile “Pasif Devrim-İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi” kitabı üzerine konuştuk.

Dinlemek için;

Cihan Tuğal (Prof. Dr.): Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans derecesini 1997 Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktora derecesini 2003 yılında Michigan Üniversitesi’nden aldı. Boğaziçi Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampüsünde de dersler verdi. Pasif Devrim kitabıyla sonuçlanan Türkiye’deki etnografisinden sonra, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mülakat temelli saha çalışmaları gerçekleştirdi. 2017 yılında yayımlanan Caring for the Poor, 2009’dan 2015’e kadar Mısır ve Türkiye’de yaptığı saha çalışmaları üzerine kuruludur. Tuğal, etnografi ve mülakatların yanında, karşılaştırmalı-tarihsel yöntemler de kullanmaktadır. Türk Modelinin Çöküşü kitabında, İslamcılığın Türkiye, Mısır, İran ve Tunus hallerini tahlil etti. Son projesi, Macaristan, Polonya, Hindistan, Filipinler, Brezilya ve Türkiye’deki sağcı rejimleri karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Yıldırım Şentürk (Prof. Dr.): MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ’den sosyoloji lisans derecesini 1996’da alan Şentürk, daha sonra Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans (1999) ve Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign’den de “Küreselleşme Reçetelerinin Gölgesinde Küçük Manhattan’ın Yükselişi” başlıklı doktora tez çalışmasını (2004) tamamladı. Başlıca araştırma ve ilgi alanları kent ve mekan çalışmaları, ulusaşırı çalışmalar, emek, gençlik araştırmaları, alternatif politikalar, sosyoloji teorileri, etnografik ve nitel araştırmalardır. Çeşitli araştırma projelerinde yer alan Şentürk, en son 2018- 2021 tarihleri arasında devam eden Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) başlıklı Horizon 2020 projesinin Türkiye ayağında proje yürütücülüğü yapmıştır.

Saim Buğra Kurban: Lisans derecesini MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam ediyor. MSGSÜ Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Kurban, Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF) projesine araştırmacı olarak katıldı.