Kibrit Çöpleri: Murathan Mungan’ın hikâye kitabı (2011) * En uzunu bir buçuk sayfayı bulan bu hikâyelerde kitaba adını verir şekilde kimi zaman tam başlamak üzere kimi zaman yanar gibi olmuş ama sönmüş, kimi zaman uzun uzun yandıktan sonra sönmüş kimi zamanda bir kibrit çakımı zaman da görünüp kayboluvermiş unsurlar yer alır. Kişiler, hatırlanan uzak-yakın akrabalar, belirli bir ana ışık düşürmeler, akılyürütmeler ve geleceğe dair kimi izlenimler bu kısa hikâyelerin konusu olur. Bunların bazılarının satır aralarında yazar, daha önceki eserlerine de göndermeler yapar. Çoğunlukla mensur şiirleri hatırlatan bu kısa hikâyelerden Bu KonuşmalarlaSarıturaçlar’daki ArsaSeks ve Gece Kulübü sadece konuşmalardan oluşmuştur. Eserde doğrudan hikâye, hikâye anlatmak ve öykü üzerine kurulmuş hikâyeler olduğu gibi metin içinde buna dair göndermelerin yapıldığı hikâyeler de vardır.  * Eserin başındaki Duman İşaretleri’nde bahsedilen Hikâyeci ile sonundaki Öykü, Yol, Hayat okumak, yazmak ve anlatmak konularına değinerek eseri bütünler şekilde kurgulanmış birer açılış ve kapanış metnidirler (İlk baskı Metis Yayınları 2011).