Burhan Sönmez’in romanı (2015) * İstanbul İstanbul yeraltında bir hücreye düşen 4 kişinin –Berber Kamo-Doktor-Öğrenci Demirtay-Küheylan Dayı- hayatta kalma mücadelesini anlatır. Kurdukları hayallerle hayatta kalmaya çalışan kahramanlar bu şekilde hem arzularını hem geçmişlerini dile getirir. Şiddet görmekten, ölümden hayalle kaçarlar ve asla ölümü düşünmek istemezler. Hücrede hayal kurarken gerçek ve hayal çoğu zaman birbirine karışır. Romanda hücreden kurtulmak değil hayal kurmak öne çıkar. Kimi zaman masallar anlatılır kimi zaman hayat hikâyeleri kimi zaman da hep beraber Boğaz’ a karşı rakı sofrası kurup içtiklerini hayal ederler. Hepsinin İstanbul ve sakinleri hakkında bir fikri vardır, bunları tartışırlar. İstanbul’ un değişimi, dönüşümü üzerine konuşurlar. Diyaloglar sürerken bir yandan nöbetçi polisler onları gerçek hayata döndürerek işkenceye başlarlar. Polislerin postal sesleri onları realiteye döndüren sesler olur.*  Romanda Burhan Sönmez’in diğer eserlerinde olduğu gibi şiirsel bir dil ve masal atmosferi hâkimdir. * (İlk baskı İletişim Yayınları, 2015).