1918 yılında Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası’nda 1918 yılında yayınlanmış. Tarihe bakıldığında I. Dünya Savaşı’nın sonlarına denk geldiğini görürüz. Günümüzde hikayeyi yine 2006 yılında hazırlanan Nezihe Muhiddin: Bütün Eserleri Cilt IV’de yer alır. Bu eser aslında hikâyeden ziyade bir masal gibidir. Bir tarafta barış meleği varken diğer tarafta savaş meleği vardır. Münakaşa içindedirler. Savaş meleği kendisinin dünyaya getirdiklerini, barış meleği kendisinin dünyaya getirdiklerini anlatır. Bu münakaşanın sonunda barış meleği galip gelir ve hikâye bu şekilde sonlanır.