.

Meral Özbek’e Armağan I ve II Yayımlandı

Türkiye’deki kültür sanat ekosisteminde ve kültür incelemelerinin gelişmesinde önemli bir rolü olan, özellikle de popüler kültürün sosyal teorinin “muteber” bir konusu hâline gelmesini sağlayarak büyük bir iş başaran Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan Parlak Yıldızlardık O Zaman ve Günebakan Düşlerimiz & Kamusallık Gündelik Hayat ve Tecrübe Üzerine Yazılar isimli derleme kitaplar İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Narin Bağdatlı, Hülya Bulut, Aylin Sayın Gönenç, Sibel Kır, Eser Köker, Feryal Saygılıgil, Seval Şahin, Bahadır Vural, Egemen Yılgür ve Levent Yılmazok’un katkılarıyla hazırlanan ilk kitap olan Parlak Yıldızlardık O Zaman, okuyucuya sinemadan edebiyata uzanan yazılar, gündelik hayatın içindeki sınıf mücadelelerinin, toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı görünümlerini sunuyor.

Tülin Ural ve Bahadır Vural’ın hazırladığı ikinci derlemede ise Leyla Bektaş Ata, Ebru Aykut, Nacide Berber, Fatmagül Berktay, Diler Bulut, Aykut Çelebi, Begüm Özden Fırat, Ceren Lordoğlu, Ebru Mocoş, Burak Onaran ve Alev Özkazanç’ın makaleleri yer alıyor. Günebakan Düşlerimiz, kültür, kamusallık ve tecrübe üzerine keskin gözlem ve analizlerden oluşan zengin bir seçki olma özelliği gösteriyor.

Postmodernizm rüzgârının şiddetli esintisinde modernizm zaten sıklıkla eleştirilmekteyken Meral Özbek’in yazdıklarında yeni olan, modernitenin açtığı imkânları da gösterebilmesiydi. Böylelikle modernite havada süzülen, sadece kavramlarla bezenmiş bir mega kavram olmaktan çıkıp, yeniden yere, bizlerin dünyasına inmiş ve daha da önemlisi, ‘Kimin yaşamı?’ (öyle ise ‘Kimin sosyolojisi?’) sorusunu bir kez daha ve kuvvetle gündeme sokmuştu. İngiliz Kültürel Çalışmalar geleneğinden beslenen bu bakış kültürün politik bir mücadele alanı olarak nasıl okunabileceğini gösteriyordu. (…) Meral Özbek, kültürün politikayla ilgisini, hem de diri ve dinamik bir politik kamusal alan olarak nasıl yeniden kurulabileceğini hatırlatır.

​Tülin Ural