.

f. Rüzgâr’ın Yeni Kitabı “Persona / Porselen” Yayımlandı

f. Rüzgâr’ın ikinci şiir kitabı “Persona / Porselen” yayımlandı. Orlando Poetry Art etiketiyle ve bağımsız yayıncılık kisvesiyle yayımlanan kitap, yedi bölümlük “Porselen” adlı bir giriş ve “Persona” adlı tek sözcüklük bir bitiş bölümünden müteşekkil, hem yekpare hem de darmadağınık tek bir kısa şiirden oluşuyor. 

Daha ziyade “Porselen” adlı bölümü göze çarpan kitapta “Ingmar Bergman, Hainuwele, Japon yapıştırıcıları, Bizans organları” ekseninde salınımlar ön plana çıkıyor. Diğerine göre daha çelimsiz duran “Persona” bölümünde ise okuru, farkında olmadan vakaya dâhil edecek bakir bir “üç boyutlu şiir” bekliyor. Şairin “deneysel çağrışımlarla katıştırılmış çağdaş bir fraksiyon” yakalamayı amaçladığı kitap, on altı sayfalık hacmiyle ise bir eski zaman şairleri öykünmesi, klasik bir kalkışım gibi duruyor. 

Orlando külliyatının üçüncü ürünü olan kitap, Orlando Cep serisinin de ilkini temsil ediyor. Kitabın kapak tasarımlarını da kendi üstlenen f. Rüzgâr, arka kapağa koyduğu karekod ile de kitap içindeki şiirin kendi sesinden performansını okurlarına sunuyor. Toplamda 100 adet basılan Persona / Porselen’in her bir nüshası numaralandırıldı.