.

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü Sonuçlandı

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’ne bu yıl Mert Öksüz, Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Bâbıâli Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri başlıklı kitabıyla değer görülmüştür.

Öksüz, Muharrir ve Matbuat’ta edebi kamuda bir meslek olarak yazarlık ve ticari yayıncılık meselesini incelemiştir. Öksüz, incelemesinde yazarlığın profesyonel bir meslek halini almasında gazeteci-edebiyatçıların rolleri, onların dilin dönüşümü konusundaki etkileri ve süreli yayınlar aracılığıyla kamuoyunun yönlendiricisi haline gelme süreçleri üzerinde durmuştur.

Mert Öksüz’ün “Muharrir ve Matbuat” başlıklı çalışması, yayıncılığın ticarileşmesi ve yazarlık mesleğinin ortaya çıkması, bunlar arasındaki dinamikleri kapsamlı bir araştırmayla ele alması sebebiyle Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’nü kazanmıştır.

Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü’nün makale dalında bu yıl, ödül verilmemiştir. 

Kitap Dalında Ödül Jürisi: Hami Çağdaş, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Turhan Günay.