ahmet-hamdı-tanpınar-munıh-oryantalıstler-kongresi-bıldırı
Yazılar

Tanpınar’ın Türkçede Yayımlanmamış Bir Yazısı: Oryantalistler Kongresi Bildirisi (Münih, 1957)

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1957’de Münih’te toplanan Oryantalistler Kongresi’nde sunduğu bildiriyi değerlendirdi. Tanpınar’ın bildirisini Nedret Öztokat Kılıçeri ve Çağatay Yılmaz Fransızcadan Türkçeye çevirdi. […]