Gündem

Meral Özbek’e Armağan I ve II Yayımlandı

Türkiye’deki kültür sanat ekosisteminde ve kültür incelemelerinin gelişmesinde önemli bir rolü olan, özellikle de popüler kültürün sosyal teorinin “muteber” bir konusu hâline gelmesini sağlayarak büyük bir iş başaran Meral Özbek’e armağan olarak hazırlanan Parlak Yıldızlardık O Zaman ve Günebakan Düşlerimiz & Kamusallık Gündelik Hayat ve Tecrübe Üzerine Yazılar isimli derleme kitaplar İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
[…]