Podcast

Beatrice Hendrich Anlatıyor: Mahalle Baskısı ve Kayıtsızlık

Beatrice Hendrich, Suat Derviş’in ilk kez 1950 yılında Son Telgraf gazetesinde tefrika edilen Gel Eve Dönelim isimli romanı üzerinde duruyor. Tıpkı Fosforlu Cevriye’de olduğu gibi Gel Eve Dönelim’de de Suat Derviş’in seks işçilerinin hayatlarına odaklandığını belirten Beatrice Hendrich, eserin yayımlandığı dönemde kimi okurların (özellikle de erkek okurların) romandaki toplum ve siyaset ilişkisinden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Başlangıçta reşit bile olmayan Şevkiye’nin seks işçiliği yapmasında en önemli nedenlerin ekonomik sıkıntılar ve sosyal güvenden yoksunluk olduğunu belirten Hendrich, Şevkiye’nin bir parçası olduğu toplum tarafından nasıl dışlandığına dikkat çekiyor. Genç yaşta yetim kalan Şevkiye, önce üvey babası tarafından cinsel şiddete uğrar; süreç daha sonra toplumun, hukuk sisteminin, polis teşkilatı ve resmî kurumların nasıl ikiyüzlü davrandığını gösteren olaylar silsilesi ile devam eder. […]