Yazılar

“Binlerce yıllık bir çınarın dalında bugün bir yaprak olarak salınıyorsam; önümden giden kadınların bıraktığı tözdendir.”

Ayten Kaya Görgün; Vüsat O. Bener, Füruzan, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gaye Boralıoğlu ve Erendiz Atasü gibi birçok yazarın metinlerinden yola çıkarak Türk edebiyatında “kadın işçiler”in izini sürdü. […]