Podcast

Sosyal Kritik- Adı Geçen Eser’in (a.g.e) İlk Bölümünde Konuğumuz: Leyla Bektaş Ata

Yıldırım Şentürk ve Saim Buğra Kurban’ın birlikte düzenledikleri Sosyal Kritik programının “Adı Geçen Eser (a.g.e)” bölümünde, sosyal bilim alanında yapılmış güncel bir çalışma mümkünse yazarın da katılımıyla detaylı biçimde ele alınırken sosyal bilimlerde araştırma yapma pratiklerinin tartışılması hedefleniyor. […]