Orçun Ünal’ın hikâye kitabı (2014) * 10 hikâye. Dört bölümden oluşan eserde son bölümde bir diğer bölümlerde üç hikâye yer alır. Kabl’el-Dekadans adlı ilk bölümde yer alan Kardan Adam’da (1) bir kar kolonisinde yaşayan üç kişinin hayatları ve sonrasında her yerin bembeyaz karla kaplanması, PROF.’da (2) sınıfta ders vermek üzere dışarı çıktığında tüm öğrencilerin kendisine güldüğü bir öğretim üyesi, Öykü Satıcısı’nda (3) bir kafede tanıştığı öykü satıcısının öyküsünde olup olmadığından şüphelenmeye başlayan bir kişi anlatılır. La Decadance adlı ikinci bölümde yer alan Kırmızı Şemsiye’de (4) yağmurdan kaçan herkesin Abu Mihran’ı, onların da Abu Mihran’ı gözlemlemesi ve sonrasında Mihran’ın ölümü, Variae Mortes’te (5) ölümün farklı icat şekilleri, Hâlâ Hayatta Olmanın Dayanılmaz Huzurluzluğu’nda (6) bir kişinin içsesler ve aklından geçenler, PostDecadence adlı üçüncü bölümdeki Haute Couture Dekadans: Yanlış Hamlet(and işaret gelecek) Sahte Gropius’ta (7) Alma ve Zemlinsky, Wagner ve Tristan üzerine bir sohbet, ikinci dünya savaşı üzerine yazılmış bir diyalog ve beyan, Chomskyvari Bir Kıskanma: Ağır Çekimli Kanatlar’da (8) kanat şeklinde kaleme alınmış bir metinde yukarıdan aşağının görüntüsüne dair izlenimler, Junkie Fix’te (9) bir test şeklinde kaleme alınmış kişinin kendi yaşamı ve gündelik hayatına dair soru ve şıklar, Mors Praematura adlı son bölümde yer alan Son. Rüya. Masal’da (10) aynı adı taşıyan üç bölümün iki kere tekrarıyla çağrışımlarla ilerleyen bir metin vardır. * Eserde yer alan her bir hikâyenin başına Op. kısaltması koyularak opus’a gönderme yapılmış, hikâyelerde fotoğraf, çizimlere yer verilmiş; test, kelimelerle görsellik yaratma gibi unsurlar kullanılarak anlatının imkânları üzerine bir düşünme şekli de sunulmuştur (İlk baskı Raskol’un Baltası Yayınları, 2014).