Bir Muadele-i Sevda ilk olarak İkdam gazetesinde tefrika olarak, ardından Maârif nezareti celîlesinin ruhsatıyla İkdam matbaasında 1899’da kitap olarak yayımlanmıştır.

Naki, zengin bir ailenin el üstünde tutularak büyütülmüş oğludur. İyi eğitim almış, ailesi tarafından bir dediği iki olmadan büyütülmüştür. Avare bir şekilde dolaşması annesini korkutmuş ve onu evlendirmeye karar vermiştir. İlk iki karısı ile anlaşamamış ve boşanmıştır. Üçüncü karısı Bedia’yı evlendikleri ilk gece aralarında geçen tartışmalar sonucu babasının evine gönderir. Sonra da pişman olarak Bedia’nın peşine düşer. Bedia ile barışır. Bedi aslında Fatin adlı bir genci sevmektedir. Ailesi buna karşı çıkmış ve onu Naki ile evlendirmişlerdir. Bedia evlendikten sonra Fatin ile olan ilişkisine devam eder. Naki bu gerçeği daha sonra öğrenir. Naki, karısının Fatin’e yazdığı mektupları bulur. Bedia bir bunalım geçirir. O sırada hamiledir. Bu durumu kabullenemeyerek ilaç içer ve intihara kalkışır. Çocuğunu düşürür, ağır hastalanır. Naki bu duruma daha fazla dayanamayarak Bedia’yı boşar.  Bedia, babasının evine döner, iyileşir ve Fatin ile evlenir.