Tezler

Tezler: Ruhsal Zamansallık Kavramı Kapsamında Projektif Bir Çalışma

“Tanpınar’ı Bergson’a, Bergson’u Tanpınar’a yaklaştıran sürekli akış hâlinde ve “yekpâre geniş bir ân” olup parçalanamayan zaman düşünceleridir (süre kavramı-Bergson). Bu düşünceye göre, gerçek zaman olan süre, gözlerin kapatılıp ruhun bir melodinin akışına bırakıldığı süreçte yaşananlara benzer.” […]