Söyleşi

Turgay Anar: “Huzur Atlas’ı roman metniyle ilgili hiçbir soruya kendini tamamen kapatıp ‘katılaşmak zorunda olan’ cevaplar üretmiyor. “

Esin Hamamcı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanı hakkında hem bir atlas hem de bir okuma kılavuzu niteliğindeki Huzur Atlası’nın yazarı Turgay Anar ile bu 750 sayfalık dev eseri ve hazırlanma sürecini konuştu. […]

Tezler

Tezler: Ruhsal Zamansallık Kavramı Kapsamında Projektif Bir Çalışma

“Tanpınar’ı Bergson’a, Bergson’u Tanpınar’a yaklaştıran sürekli akış hâlinde ve “yekpâre geniş bir ân” olup parçalanamayan zaman düşünceleridir (süre kavramı-Bergson). Bu düşünceye göre, gerçek zaman olan süre, gözlerin kapatılıp ruhun bir melodinin akışına bırakıldığı süreçte yaşananlara benzer.” […]